Rekrutacja 2024-2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

1. Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej 2024/2025  
2. Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2024/2025  

 

Oddział przedszkolny

1. ETAPY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
2. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego  
3. Wniosek do oddziału przedszkolnego  
4.. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  
5. Potwierdzenie woli do oddziału przedszkolnego  
6. Oświadczenie o zatrudnieniu  
7. Oświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy  
8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu  
9. Oświadczenie o wielodzietności  

 

Szkoła Podstawowa

1. Zgłoszenie do klasy pierwszej - Dziecko z obwodu szkoły  
2. Zgłoszenie do klasy pierwszej - Dziecko spoza obwodu  
3. Potwierdzenie rodzica o wyborze klasy pierwszej  
4. Zgłoszenie do klasy II - VIII - Dziecko z obwodu szkoły  
5. Zgłoszenie do klasy II - VIII - Dziecko spoza obwodu  
       

 

 

 

 

 

 rok szkolny 2023/2024

 

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Oddział Przedszkolny - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

Oddział Przedszkolny - Regulamin rekrutacji 2023-2024

Oddział Przedszkolny - Wniosek dziecko w wieku 3-5-lat

Oddział Przedszkolny - WNIOSEK

Oddział Przedszkolny - OŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIE

Oddział Przedszkolny - OŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIE

Oddział Przedszkolny - OŚWIADCZENIE SAMOTNE WYCHOWYWANIE

Oddział Przedszkolny - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

Oddział Przedszkolny - Potwierdzenie woli

 

Klasa 1 - Zgłoszenie (z obwodu)

Klasa 1 - Wniosek (spoza obwodu)

Klasa 1 - Potwierdzenie rodzica o wyborze klasy pierwszej

 

Klasy II - VIII - Wniosek do SZKOŁY (spoza obwodu)

Klasy II - VIII - Zgłoszenie ucznia DO SZKOŁY (z obwodu)

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI