Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Tomasz Gruszczyński

email: szkolarudastrawczynska@wp.pl

tel: +48 41 303 80 22,  +48 572 383 278