Projekty

23.01.23 nasi uczniowie wzięli udzial w pierwszym spotkaniu online z uczniami z innych szkól zza granicy. Spotkanie dotyczyło podsumowania pierwszej połowy realizacji projektu ekologicznego. Uczniowie wyrażali swoje opinie w j. angielskim na temat czynnosci projektowych, ktore podobały im się najbardziej, zrobili krótką prezentację o szkole oraz zagrali w quiz w aplikacji Kahoot.

 


Magiczna moc bajek. Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”. III edycja programu dla przedszkoli „Magiczna moc bajek” - Cała Polska  Czyta Dzieciom

 

W październiku 2022 r. nasza szkoła rozpoczęła realizację Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek. Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”. Odbiorcami projektu są dzieci z klas 0-III.

Celem projektu jest promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę.

Jak piszą pomysłodawczynie projektu: Anna Zielińska i Ludmiła Łabiszewska:

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze triumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję”.

Projekt realizowany będzie do końca roku szkolnego 2022/2023.


Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”Z Kotem Amadeuszem Przez Świat Wartości I Emocji – Szkoła Podstawowa nr 2  im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do projektu edukacyjnego „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Zadania projektowe będą realizowane przez uczniów z klasy „0” oraz na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych w klasie II i III.

Cele projektu:

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,

- kształtowanie postaw prospołecznych,

- pobudzenie poczucia własnej wartości,

- kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno – podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci – podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki pt. „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np;

  • jak radzić sobie z emocjami; ze strachem, z nieśmiałością, z porażką, ze smutkiem,

  • jak rozwiązywać problemy; jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby,

  • jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

 

 


 

 

Program edukacji antytytoniowej ,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III ,,Nie pal przy mnie proszę” opracowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program ma charakter profilaktyczny.

Celami szczegółowymi programu są:

- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

- kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

- uświadamianie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

W ramach realizacji programu będzie przeprowadzonych pięć zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

- Zajęcia 1 ,,Co to jest zdrowie?”

- Zajęcia 2 ,,Od czego zależy zdrowie?”

- Zajęcia 3 ,,Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”

- Zajęcia 4 ,,Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?”

- Zajęcia 5 ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

Na zakończenie programu dzieci wykonają prace plastyczne dotyczące edukacji antytytoniowej.


 

BIEG PO ZDROWIE

,,Bieg po zdrowie” to program antynikotynowej edukacji zdrowotnej, do którego przystąpiła nasza Szkoła. Program został opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami i jest skierowany do uczniów IV klasy szkoły podstawowej.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i jest na stałe wpisana w działania wychowawczo – profilaktyczne w naszej Szkole.

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyku zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupie przy tworzeniu antyreklamy papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów. Program jest skierowany również do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, a jego uzupełnieniem jest cykl krótkich filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji.

Link do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=1

Serdecznie zachęcamy do pomocy w realizacji tego projektu kierując się dobrem dzieci, bo jedynie z Państwa pomocą i zaangażowaniem jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel.


ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE - program edukacji antytytoniowej

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” w bieżącym roku szkolnym będą realizowały klasy V, VI, VII i VIII. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

Celem głównym programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”  jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Zajęcia dotyczyć będą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dawać przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone będą tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Przewidziane są również zajęcia w grupach, warsztatowe i wiele innych.


 

Utworzono: 25.02.2021

ZAŁĄCZNIKI