Zarządzenie Wójta

    Zarządzenie Wójta Gminy Strawczyn  nr 132 z dnia 16 paźdzeirnika 2023