Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Oddział przedszkolny

 

Plan zajęć dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Poniedziałek

10.25 - 15.25

10.25 - 10.55 język angielski

Wtorek

7.30 - 13.30

12.00 - 12.30 jezyk angielski

12.30 - 13.30 religia

Środa

10.00 - 15.00

14,00 - 15.00 wychowanie fizyczne

Czwartek

7.30 - 12.30

12.30 - 13.30 religia

Piątek

7.30 - 12.30

7.30 - 8.30 wychowanie fizyczne

Zarządzenie Nr  80/19/20

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie strawczyńskiej

z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej  w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudzie strawczyńskiej  
w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r.w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w rudzie strawczyńskiej  są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na Tablicy Ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                           Agnieszka Prędota – Gad

                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że dla oddziału przedszkolnego ustalono na rok szkolny 2019/2020 następujące przerwy:

 

 

- 23.12.2019r.

- 24.12.2019r.

 - 27.12.2019r.

-  30 - 31.12.2019r.

-  10.04.2020r.

-  13.07.2020r. – 14.08.2020r.

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Znalezione obrazy dla zapytania: szkoła pamieta"

Znalezione obrazy dla zapytania etwinning

 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa w szkole

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła bez przemocy