Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności szkolna.net

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolna.net.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
 • Data przeglądu deklarcji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących;
 • Znaleźć można linki prowadzącego do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze;
 • Część dokumentów i załączników PDF są skanami;
 • Strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej;
 • Brak tekstów alternatywnych dla obrazków.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • Prezentacje opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Treści archiwalne niewykorzystane do bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Prędota - Gad.
 • E-mail: sprudastrawczynska@wp.pl
 • Telefon: 413038022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Każdy ma prawo: ◦ zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, ◦zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, ◦wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: ◦dane kontaktowe osoby zgłaszającej, ◦wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, ◦wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego poczta lub droga elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00 - 090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek piętrowy z poddaszem. Budynek posiada 2 wejścia. Główne wejście znajduje się od frontu budynku od drogi głównej, w celu przywołania pracownika można skorzystać z dzwonka przy drzwiach. 

Wejście nie jest dostosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się. Brak podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Kancelaria szkoły znajduje się na parterze w części głównej. Budynek nie ma wind. Z parteru do piwnicy i na poddasze prowadzą schody wewnętrzne jednobiegunowe z zamontowanymi barierkami.

Na parkingu nie ma miejsca wyznaczonego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie zostanie zaznaczone miejsce do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Szkolna strona www posiada:

 •  podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter na stronie
 • skala szarości
 • podświetlane linki

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Monitoring

Utworzono dnia 10.01.2021, 22:14

Informacja dla osób ubiegających sie o pracę

Utworzono dnia 10.01.2021, 22:14

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 07.01.2020, 21:10

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny