Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Aktualności

Duży czy mały dzisiaj świętuje,

Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje.

Małych przyjemności, wielkich miłości,

zdrowia, szczęścia i przyjemności.

Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!

W Dniu Dziecka każdy z nas króluje!

 

                                               Dyrektor, Grono Pedagogiczne

                      Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Od dnia 25 maja 2020 r. oprócz obowiązującego nadal zdalnego nauczania uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych bezpośrednio w naszej placówce. Natomiast od 1 czerwca z konsultacji ze wszystkimi nauczycielami będą mogli korzystać uczniowie pozostałych klas. Wymiar tych konsultacji jest dostosowany do potrzeb uczniów, co zostało potwierdzone przez ich rodziców. Konsultacje mają charakter dobrowolny, ale uczeń może wziąć w nich udział po zapoznaniu się z procedurami organizowania konsultacji i jego rodzica oraz po wcześniejszym zgłoszenia akcesu wzięcia udziału. Rodzic zgodnie
z procedurami potwierdza zgodę na udział dziecka pisemnie (patrz załączniki: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej), która dziecko przynosi na pierwsze spotkanie
w szkole.

 

      Dyrektor Szkoły

Agnieszka Prędota - Gad

 

Harmonogram konsultacji obowiązujących od 01 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowe w Rudzie Strawczyńskiej dla kl. VIII

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Dzień, godzina i sala

Anna Sitek -Żmuda

 

 

język polski

27.05.2020r.  14.00 – 14.45 gr. I   (s. nr 4)

                         15.00 – 15.45 gr II   (s. informat.)

28.05.2020r.  13.00  - 13.45 gr. I (s. informat.)

                         12.00 – 12.45 gr II  (s. informat.)

01.06.2020r.  13.55 – 14.40 gr. I (s. nr 4)

                         12.00 – 12.45 gr. II (s. informat.)

03.06.2020r.   12.00 – 12.45 gr. I (s. informat.)

                          13.00 – 13.45 gr II (s. nr 4)

08.06.2020r. 13.55 – 14.40 gr. I (s. nr 4)

                         12.00 – 12.45 gr. II (s. informat.)

10.06.2020r. 12.00 – 12.45 gr. I (s. informat.)

                          13.00 – 13.45 gr II (s. nr 4)

Bartosz Bugaj

język angielski

27.05.2020r.  13.00 – 13.45 gr. I  (s. informat.)

                         14.00 – 14.45 gr II (s. informat.)

01.06.2020r.  13.00 – 13.45 gr. I (s. informat.)

                         13.55 – 14.40 gr .II (s. informat.)

03.06.2020r.   13.00 – 13.45 gr. I (s. informat.)

                          13.55 – 14.40 gr. II (s. informat.)

08.06.2020r. 13.00 – 13.45 gr. I (s. informat.)

                         13.55 – 14.40 gr .II (s. informat.)

10.06.2020r. 13.00 – 13.45 gr. I (s. informat.)

                          13.55 – 14.40 gr. II (s. informat.)

Jolanta Gołuch

matematyka

27.05.2020r.  15.00 – 15.45 gr. I (s. nr 4)

                         13.00 – 13.45 gr. II (s. nr 4)

28.05.2020r.  12.00 - 12.45 gr. I (s. nr 4)

                         13.00 – 13.45 gr. II (s. nr 4)

01.06.2020r.   12.00 – 12.45 gr. I (s nr 4)

                           13.00 – 13.45 gr. II (s. nr 4)

03.06.2020r.   13.55 – 14.40 gr. I (s. nr 4)

                          12.00 – 12.45 gr. II (s. nr 4)

08.06.2020r. 12.00 – 12.45 gr. I (s nr 4)

                           13.00 – 13.45 gr. II (s. nr 4)

10.06.2020r.  13.55 – 14.40 gr. I (s. nr 4)

                          12.00 – 12.45 gr. II (s. nr 4)

 

 

Harmonogram konsultacji obowiązujących od 01 czerwca 2020r.  do 10.06.2020r. w Szkole Podstawowe w Rudzie Strawczyńskiej dla kl. IV - VII

 

Imię i nazwisko prowadzącego

 

 

Przedmiot

 

Dzień i godzina

Iwona Picheta

Matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

Wtorek

                 10.00 – 11.30 (s. nr 4)

Czwartek

Grzegorz Bukowski

Informatyka

technika

Środa  10.00 – 12.00

                     (s. informatyczna)

Katarzyna Grzesik

muzyka

Wtorek   13.00 – 15.00 (s. nr 4)

Anna Sitek - Żmuda

język polski

historia

edukacja dla bezpieczeństwa

Czwartek 12.00 – 14.00 (s. nr 4)

Elżbieta Kozieł

historia

Czwartek  14.00 – 16.00 (s. nr 4)

Wioletta Ciesek

biologia

chemia

Poniedziałek 9.00 – 11.00 (s. nr 4)

Emilia Zielińska

plastyka

wychowanie fizyczne

Piątek 10.00 – 12.00

(s. informatyczna lub s. ćwiczeń)

 

Anna Pilkiewicz

Język angielski

Piątek 12.00 – 14.00

                     (s. nr 2)

Bartosz Bugaj

fizyka

język angielski

 Poniedziałek 14.45 – 15.45

                     (s. informatyczna)

Jakub Metryka

 

język niemiecki

Poniedziałek

                        10.00 – 11.30 (s. nr 4)

Piątek

Katarzyna Głowacka

przyroda

geografia

Wtorek 10.00 – 11.30

                     (s. informatyczna)

Jolanta Gołuch

Matematyka

 

Poniedziałek 10.00 – 12.00

                     (s. informatyczna)

Agnieszka Prędota – Gad

 

Wychowanie fizyczne

 

Piątek 10.00 – 12.00

                       (salka ćwiczeń)

Aldona Grzyb

religia

Piątek 13.00 – 15.00 (s. nr 4)

 

 

 

=====================================================================================================================================

Drodzy rodzice - zanim Wasze dziecko zgłosi się do szkoły na konsultacje proszę zapoznać się z PROCEDURAMI ORGANIZACJI KONSULTACJI SZKOLNYCH W STANIE EPIDEMICZNYM. Są zamieszczone ponizej. Należy też pobrać i uzupełnić dokumenty umieszczone w Załącznikach na dole strony (wydrukować lub napisać ręcznie).

=====================================================================================================================================

PROCEDURY ORGANIZACJI KONSULTACJI SZKOLNYCH W STANIE EPIDEMICZNYM

w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

 

W szkole organizowane są:

- konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty: od 25 maja 2020 roku.

- konsultacje dla uczniów klas IV- VII: od 1 czerwca 2020 roku.

Konsultacje organizowane są dla tych uczniów, których rodzice zadeklarowali w nich udział oraz zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa i podpisali stosowne oświadczenia.

W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczniowie:

1. Uczeń ma obowiązek stawić się w szkole na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem konsultacji.

2. Przy wejściu do szkoły uczeń: ma mierzoną temperaturę, dezynfekuje ręce, kieruje się do szatni. W przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, szatnie) uczeń obowiązkowo przebywa
w maseczce*, w klasie po zajęciu miejsca może maseczkę* zdjąć przy zachowaniu właściwej odległość od innych osób (wyrzucić maseczkę można tylko do oznakowanego kosza).

3. W szatni zmienia obuwie na szkolne, które przynosi z sobą i zabiera do domu.

4. Po wyjściu z szatni uczeń kieruje się prosto do sali wskazanej przez nauczyciela lub pracownika szkoły bądź przekazana informacja pisemna na tablicy ogłoszeń.

5. W sali może przebywać maksymalnie 6 uczniów ( w sali nr 2 – 6 , a w sali informatycznej - 6 oraz w sali nr 4 – 6, przy czym przypada 4m² na ucznia).

6. Uczeń zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela. Wskazane jest siedzenie w ławkach pojedynczo, z zachowaniem 1,5 - metrowego odstępu.

7. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie ze swoich podręczników i przyborów szkolnych, nie wolno mu pożyczać materiałów.

8. Konsultacje trwają 30 - 45 minut dla jednej grupy według opracowanego harmonogramu.

(Harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły).

9. Po tym czasie nauczyciel zarządza przerwę i z pomocą pani woźnej dezynfekuje ławki.

10. Przerwa trwa 10 minut.

11. Po konsultacjach uczniowie udają się na korytarz w kolejności wskazanej przez nauczyciela z zachowaniem  odstępów, zmieniają obuwie i wychodzą ze szkoły.

12. Uczniowie wychodzą wyjściem awaryjnym (dolnym) tak, aby, nie spotykać się
z wchodzącymi do szkoły wejściem głównym.

13. W przypadku, gdy uczeń chce skorzystać z kolejnych konsultacji, czeka na korytarzu
w bezpiecznej odległości z maseczką* na twarzy.

14. Uczeń wchodząc do sali na kolejne konsultacje dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym ustawionym przed salą lekcyjną na korytarzu.

Nauczyciel:

1. Po wejściu do szkoły nauczyciel poddaje się mierzeniu temperatury,

dezynfekuje ręce, zakłada maskę*/przyłbicę.

2. W sali lekcyjnej nauczyciel wskazuje miejsca, które mają zająć uczniowie. Przestrzega odpowiedniej liczby uczniów obecnych w sali.

3. Nauczyciel przypomina uczniom zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać (wytyczne GIS).

4. W czasie konsultacji, nauczyciel bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa (tj. odległość od ucznia 2 m, założona maska*/przyłbica, częsta dezynfekcja rąk. Nauczyciel nie przekazuje uczniom żadnych materiałów ( podręczniki, długopis itp)

Testy, przygotowane wcześniej kartkówki nauczyciel przekazuje w rękawiczkach.

5. Po zakończonych konsultacjach, nauczyciel wskazuje kolejność opuszczania sali lekcyjnej przez uczniów z uwzględnieniem odległości.

6. Po opuszczeniu sali lekcyjnej przez uczniów, nauczyciel z pomocą pani woźnej dezynfekuje ławki, krzesełka, klamki (inne używane). Wietrzy salę.

Rodzic:

1. Przed posłaniem dziecka na konsultacje podpisuje oświadczenie o jego uczestnictwie
w zajęciach.

2. Na konsultacjach dziecko pojawia się z oświadczeniem, które znajduje się na stronie szkolnej w zakładce „Dokumentacja szkolna” oraz w dokumencie PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

3. Rodzic odpowiada za przygotowanie ucznia do konsultacji.

4. Przypomina dziecku o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać (wytyczne GIS).

5. Zaopatruje dziecko w maseczkę ochronną*.

 

 

*w przypadku zmiany przepisów przez MZ i odstąpieniu od noszenia maseczek, obowiązek ten będzie anulowany

=====================================================================================================================================

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Strawczyn,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny
lub mailowy.
3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki
ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 zakrycie nosa i ust,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
7. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.10 do 16.00
8. W pierwszym etapie wznawiania pracy szkoły, utworzone zostaną grupy, w których przebywać
będzie mogło do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można
zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
9. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje rodzice, jeśli
nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
10. W pierwszej kolejności ze szkoły powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
11. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
12. W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor może
odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu.
13. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor może
zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły.
14. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów
do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na
terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
15. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące (rejestr osób wchodzących – zał. nr 1)
16. Szkoła nie organizuje oddzielnych zajęć świetlicowych.
17. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
18. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem
zajęć z nową grupą.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grup

1. Liczebność grupy jest ograniczona do 12 dzieci, jednak nie więcej niż ustalony limit związany
z powierzchnią pomieszczenia (min. 4m 2 na jedną osobę).
2. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
3. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie min. 1,5 m
(1 dziecko/1 uczeń – 1 ławka szkolna).
4. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości
angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele.
6. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
7. Grafiki organizacji pracy grup i poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub
w miarę potrzeby częściej.
8. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
9. Każda grupa ma przypisaną odrębną, w miarę możliwości, przebieralnię w szatni.

§ 3
Nauczyciele

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze w szkole lub konsultacje.
2. W pierwszej kolejności do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole będą wyznaczani
nauczyciele, którzy ze względu na specyfikę stanowiska pracy są najmniej obciążeni pracą zdalną,
m.in. nauczyciele świetlicy szkolnej, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele współorganizujący
kształcenie uczniów z orzeczeniami, nauczyciele wychowania fizycznego, religii.
3. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym
wcześniej harmonogramem.
4. Podstawowa forma pracy z dziećmi/uczniami w budynku szkoły to zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze oraz odpowiednio dla starszych uczniów konsultacje.
5. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku papierowym w sposób ustalony przez
dyrektora szkoły.
6. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom,
jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż co 45 min.

8. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
9. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
10. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
11. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki
powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
12. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas
sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po
przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu.
14. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę
w trakcie zajęć.
15. Po wejściu do szkoły nauczyciel poddaje się mierzeniu temperatury, dezynfekuje ręce, zakłada
maskę*/przyłbicę.
16. W sali lekcyjnej nauczyciel wskazuje miejsca, które mają zająć uczniowie. Przestrzega
odpowiedniej liczby uczniów obecnych w sali.
17. Nauczyciel przypomina uczniom zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać (wytyczne
GIS).
18. W czasie konsultacji, nauczyciel bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa (tj. odległość od
ucznia 2 m, założona maska*/przyłbica, częsta dezynfekcja rąk. Nauczyciel nie przekazuje
uczniom żadnych materiałów ( podręczniki, długopis itp)
19. Testy, przygotowane wcześniej kartkówki nauczyciel przekazuje w rękawiczkach.
20. Po zakończonych konsultacjach, nauczyciel wskazuje kolejność opuszczania sali lekcyjnej przez
uczniów z uwzględnieniem odległości.
21. Po opuszczeniu sali lekcyjnej przez uczniów, nauczyciel z pomocą pani woźnej dezynfekuje ławki,
krzesełka, klamki (inne używane). Wietrzy salę.
§ 4
Rodzice

1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.
3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą
powiadomić o tym dyrektora lub wychowawcę klasy co najmniej dzień wcześniej do godz.10 00 .
4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania
epidemii COVID-19 oraz podpisać stosowne oświadczenia i zgody, które zostały dołączone do
niniejszych procedur, jako załącznik nr 2 i zał. nr 3 oraz znajdują się na stronie szkolnej
w zakładce „Dokumentacja szkolna”.
5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
6. Wskazane jest, by rodzice określili czas pobytu dziecka w szkole w poszczególne dni tygodnia.
7. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia
swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

8. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów i zabawek.
9. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno
unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na
powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Rodzic przypomina dziecku o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać
(wytyczne GIS).
10. Na pierwszych konsultacjach dziecko pojawia się z oświadczeniem podpisanym przez rodziców.
11. Rodzic odpowiada za przygotowanie ucznia do konsultacji.
12. Zaopatruje dziecko w maseczkę ochronną*.
*w przypadku zmiany przepisów przez MZ i odstąpieniu od noszenia maseczek, obowiązek ten będzie
anulowany

§ 5
Pracownicy szkoły

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć
wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące
i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich,
a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz
w kontaktach z osobami z zewnątrz.
5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku
zakrywania ust i nosa.
6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika - kosza wyposażonego w worek.
7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy
dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać
w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się
COVID-19.
10. Zaleca się:

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) -
mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz
w razie potrzeby,
 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł
przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do
pomieszczenia nowej grupy użytkowników,

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
w razie potrzeby
 dezynfekcja urządzeń terenowych – po każdej grupie.

11. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie
wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych - załącznik nr 4.
12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
13. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące
uzupełnianie,
 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
i dezynfekowanie,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.

14. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 6
Uczniowie

1. Uczeń ma obowiązek stawić się w szkole na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem konsultacji.
2. Przy wejściu do szkoły uczeń: ma mierzoną temperaturę, dezynfekuje ręce, kieruje się do szatni.
W przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, szatnie) uczeń obowiązkowo przebywa w maseczce*,
w klasie po zajęciu miejsca może maseczkę* zdjąć przy zachowaniu właściwej odległość od innych
osób (wyrzucić maseczkę można tylko do oznakowanego kosza)
3. W szatni zmienia obuwie na szkolne, które przynosi z sobą i zabiera do domu.
4. Po wyjściu z szatni uczeń kieruje się prosto do sali wskazanej przez nauczyciela lub pracownika
szkoły bądź przekazana informacja pisemna na tablicy ogłoszeń.
5. W sali może przebywać maksymalnie 6 uczniów ( w sali oddziału przedszkolnego – 6 , w sali nr 2 -
6, w sali informatycznej – 6 oraz w sali nr 4 – 6 – 4m² na ucznia).
6. Uczeń zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela. Wskazane jest siedzenie w ławkach
pojedynczo, z zachowaniem 1,5 - metrowego odstępu.
7. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie ze swoich podręczników i przyborów szkolnych, nie wolno mu
pożyczać materiałów.
8. Konsultacje trwają 30 – 45 minut dla jednej grupy według opracowanego harmonogramu.
(Harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły).
9. Po tym czasie nauczyciel zarządza przerwę i z pomocą pani woźnej dezynfekuje ławki.
10. Przerwa trwa 10 minut.
11. Po konsultacjach uczniowie udają się na korytarz w kolejności wskazanej przez nauczyciela,
w odstępie 2 metrów, zmieniają obuwie i wychodzą ze szkoły.
12. Uczniowie wychodzą wyjściem awaryjnym (południowym), tak, aby, nie spotykać się
z wchodzącymi do szkoły wejściem głównym.

13. W przypadku, gdy uczeń chce skorzystać z kolejnych konsultacji, czeka na korytarzu w bezpiecznej
odległości z maseczką* na twarzy.
14. Uczeń wchodząc do sali na kolejne konsultacje dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym
ustawionym w/przed salą lekcyjną na korytarzu.

§ 7

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły
1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
2. Do szkoły dzieci i uczniowi przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z dzieckiem, uczniem lub jeden uczeń klasy
starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma
dzieci/uczniów i opiekunów.
4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku,
zachowując dystans min. 2 metry.
5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie
w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego i w razie potrzeby wyznaczone stanowiska na
korytarzu), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie
środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
7. Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę; na liście grupy, bądź na listach
konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby
przyprowadzającej do szkoły.
8. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka
nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.
9. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak
kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu
na stosowane procedury.
11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą
przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego
1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie
kontaktowały się ze sobą.
2. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli nie
będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania
i zabezpieczone taśmą.
3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
4. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

5. W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest
między nimi dystans.
6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed
używaniem.
7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

§ 9

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie
udostępniony na stronie internetowej szkoły.
2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali
uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczyciela bibliotekarza wysyłając
wiadomości bezpośrednio na e – maila z wyprzedzeniem.
3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną
odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między
pracownikiem a użytkownikami.
4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.
6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, włączników światła
i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat,
na którym leżały książki.
8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na
wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 10
Zasady konsultacji i w szkole

1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub
umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości
organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów
zdawanych na egzaminach.
6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym
terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m 2 na osobę w danym
pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami
w sali podczas konsultacji.
10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy,
mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą
przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania
dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. Nauczyciele wyznaczeni do pracy w izolatorium nie mają przydzielanych zajęć opiekuńczo-
wychowawczych.
7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m
odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej
odebrać dziecko ze szkoły.
8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców
dziecka, SANEPiD w Kielcach (nr tel. tel. sekretariat 41 345 46 22) oraz organ prowadzący
szkołę.
9. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
10. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 12

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien
przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie
pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne,
medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie
przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich
pracowników oraz rodziców.

§ 13

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP w Rudzie
Strawczyńskiej został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu
z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na
czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§14
Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość pocztą
elektroniczną do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
w kancelarii szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Ruda Strawczyńska, 25.05.2020r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr  82/19/20

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

z dnia 21 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym

w Szkole Podstawowej  w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w związku


z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony

- zajęcia dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńcze

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

          -  zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych

w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020r.

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania

oddziału przedszkolnego w Rudzie Strawczyńskiej oraz zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach I – III prowadzone będą tak jak to się odbywało dotychczas, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy

ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                              Agnieszka Prędota – Gad

                                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr  81/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie strawczyńskiej

z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej  w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudzie strawczyńskiej  
w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na Tablicy Ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                           Agnieszka Prędota – Gad

                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruda Strawczyńska, dn. 15.04.2020 r.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

Od dnia 15 kwietnia 2020 r. (środa) do dnia 26 kwietnia 2020 r.
 kontynuowane będzie  kształcenie na odległość.

W związku z tym planowany w dniach 21, 22, 23 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty

odbędzie się w późniejszym terminie. Przesunięcie terminu egzaminu jest powodem

odwołania ustalonych w naszej szkole we wrześniu 2019 r. dni wolnych od zajęć

dydaktycznych (na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn.zm.).

W dn. 20,21, 22, 23,24 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie
 z planem.

Ustalenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminu egzaminu zewnętrznego

ósmoklasistów spowoduje podanie nowych terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Agnieszka Prędota – Gad

Dyrektor Szkoły Podstawowej

W Rudzie Strawczyńskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Od 9 kwietnia do 14 kwietnia trwa wiosenna przerwa świąteczna.
 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
      wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

                                            DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE

WAŻNY KOMUNIKAT

 ZDALNE NAUCZANIE

Dyrektor szkoły informuje, iż od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady nauki zdalnej, zgodnie z rozporządzeniami MEN z dnia 20 marca 2020 r. 

Nauczyciele będą realizować podstawy programowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauka zdalna staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Koordynatorem nauki poszczególnych klas jest wychowawca klasy, który jest w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Do wychowawcy klasy rodzice i uczniowie zgłaszają uwagi dotyczące organizacji pracy danej klasy.

Nauczyciele przedmiotów są w kontakcie telefonicznym i mailowym z rodzicami, uczniami i dyrektorem szkoły.

Zasady zdalnego nauczania:

 1. Zajęcia realizowane będą zgodnie z ramowymi planami nauczania dla poszczególnych klas i ustalonym planem lekcji.
 2. Lekcje w klasach IV - VIII rozpoczynają się o godzinie 9:00, natomiast zajęcia w klasach młodszych I – III oraz oddziale przedszkolnym będą realizowane w czasie ustalonym z rodzicami dzieci i realizowane są zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
 3. Plan zajęć poszczególnych klas i materiały będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce Zdalne nauczanie.
 4. Materiały i zadania dla uczniów mogą być również przekazywane poprzez ustalony wcześniej z rodzicami i uczniami kontakt telefoniczny i mailowy.
 5. Materiały i zadania przekazywane uczniom mają być dostosowane do ich możliwości psychofizycznych i uwzględniać potrzeby edukacyjne.
 6. Zajęcia on-line z uczniami będą realizowane o określonej wcześniej porze, podanej do wiadomości uczniów co najmniej 1 dzień wcześniej (dotyczy II etapu edukacyjnego).
 7. Podczas przygotowania materiałów dla uczniów nauczyciele mają obowiązek uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, w tym również czasu korzystania z tych urządzeń: komputer, telefon, telewizor, ich dostępności w domu ucznia, możliwości korzystania z nich przez ucznia. Wskazane jest aby część pracy uczniów nie wymagała korzystania z urządzeń elektronicznych.
 8. Nauczyciele mogą korzystać z bezpłatnych materiałów rekomendowanych przez MEN, m.in. www.epodreczniki.pl, CKE,  pasma edukacyjne publicznej telewizji
   i radiofonii. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

a) adresu e - mail, w którym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność na podstawie listy odebranych wiadomości (nauczyciel wpisuje w wiadomości temat lekcji, ten sam, który wpisze w planie realizacji tematu, i wysyła go uczniom jako znak rozpoczęcia lekcji). Uczeń powinien odebrać wiadomość, tym samym potwierdić udział w lekcji do godz. 18.00. Nieodebranie wiadomości w danym dniu traktowane jest jako nieobecność na zajęciach. Jeśli lekcja realizowana jest w trybie, gdzie uczeń w inny sposób potwierdza obecność, wówczas nauczyciel wpisuje na tej podstawie frekwencję. Dla każdej klasy nauczyciele będą wysyłac materialy dydaktyczne oraz linki itp., które będą również zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Natomiast uczniowie klas 4-8 zobligowani są do odsyłania zadanych przez nauczycieli prac na adresy e-mailowe nauczycieli przedmiotowców podane na stronie internetowej

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 1. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 2. innych, niż wymienione w lit. a–c, materiałów wskazanych przez nauczyciela;

przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

       z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

 1. Nauczyciele mają obowiązek poinformować ucznia bądź jego rodziców, które formy aktywności ucznia i w jaki sposób będą oceniane.
 2. Nauczyciele mają obowiązek w ustalony z rodzicami ucznia sposób udzielać konsultacji dla uczniów i rodziców oraz informować o postępach ucznia w nauce
  i uzyskanych ocenach.
 3. Wskazane jest, aby w domu ucznia zaplanować jego pracę tak, aby zajęcia z plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego stanowiły dla uczniów czas relaksu, aby przeplatały się z przedmiotami ścisłymi.

11. Wskazane jest aby, uczniowie pracowali systematycznie, w godzinach    dopołudniowych. Wyjątkiem może być inna organizacja ze względu na czas pracy rodziców.     

12.  Ocenianie uczniów powinno motywować ich do nauki, doceniać ich wysiłek i dawać informację o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności.

 

NAUCZANIE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH:

1.     Oddział przedszkolny- zerówka

Zadaniem nauczycieli jest przekazanie rodzicom na każdy dzień nauki szkolnej wskazówek dotyczących pracy z dziećmi, możliwości wykorzystania podręczników i zeszytów ćwiczeń, wskazanie materiałów, stron internetowych, z których mogą korzystać. Bardzo ważne jest również wsparcie pedagogiczne i wychowawcze rodziców. Zaproponowane zajęcia dydaktyczne z dziećmi powinny zajmować około 60 min. dziennie. Pozostały czas możecie Państwo wykorzystać na rozwijanie zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, gry edukacyjne, które także będą zaproponowane przez nauczycieli.

2.     I etap edukacyjny: klasy I-III

Realizacja podstaw programowych na tym etapie wymaga również zaangażowania ze strony rodziców, z którymi nauczyciele powinni być w stałym kontakcie. Dzienny czas pracy uczniów to ok. 3 godz.- wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań zleconych przez nauczycieli. Poza tym czasem nauczyciele mogą proponować uczniom zajęcia i zadania rozwijające zainteresowania, prace dodatkowe.

3.     II etap edukacyjny: klasy IV- VIII

Na tym etapie szczególną uwagę należy położyć na kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się przez uczniów. Nauczyciele powinni udzielać uczniom wskazówek dotyczących samodzielnego wykonania zadań, sporządzania notatek, planowania pracy, jej utrwalania. Praca ucznia w domu powinna zajmować dziennie około 5 godzin. Poza tym czasem uczeń może rozwiązywać zadania dodatkowe, rozwijać swoje zainteresowania, powtarzać materiał. Uczniowie klasy VIII powinni   dodatkowo korzystać z wskazanych przez nauczycieli możliwości przygotowania się do egzaminów (rozwiązywać testy egzaminacyjne).

                                                                                                    Życzymy miłej nauki !

MOŻESZ WYKORZYSTAĆ.... JAK DZIECI MOGĄ SIĘ UCZYĆ W DOMU?

Khan Academy – krótkie filmy wyjaśniają poszczególne zagadnienia z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, sztuki czy programowania, które potem można przećwiczyć w zadaniach online.

Pi-Stacja – tu również znajdziecie krótkie wideo-tutoriale matematyczne, obejmujące cały zakres podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej. Do poszczególnych tematów są też przygotowane zadania i ćwiczenia online.

Baza wiedzy fundacji Adamed SmartUp – wideo i nie tylko – popularyzatorzy nauki prezentują rozmaite tematy z dziedziny biologii, chemii i fizyki.

 

Pan Belfer – wideo-lekcje chemii, zgodne z podstawą programową.

Mówiąc inaczej – kanał YouTube o języku polskim i jego subtelnościach.

Uniwersytet Dzieci – kanał na YouTube Fundacji Uniwersytet Dzieci zawiera filmy z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, technologicznej ale jest tu te sporo materiałów o emocjach i radzeniu sobie z nimi oraz takich, które pomogą dzieciom zyskać większą samoświadomość.

Crazy Nauka – największy polski popularnonaukowy blog, gdzie znajdziecie wiele artykułów na różne naukowe tematy. Rzetelna wiedza, żadnych plotek, czy mitów. Godne zaufania źródło, które warto pokazać dzieciom, przy okazji można przegadać temat weryfikowania informacji i odróżniania faktów od mitów – ten temat też poruszają autorzy Crazy Nauki.

Uwaga! Naukowy Bełkot – w liście nie tylko za dobry tytuł, ale głównie za profesjonalne wykonanie, konkretną wiedzę i źródła w opisach filmów.

Emce kwadrat – kanał popularno naukowy, ale o bardzo praktycznym na codzień wyborze tematów (np. motywacji, psychologii, popularnych nowych technologiach) prowadzony przez Huyen Pham.

Kasia Gandor – opowiada o ciekawostkach ze świata nauki, klimacie, zdrowiu, w bardzo przystępny sposób, często obalając popularne mity.

Platformy do ćwiczeń online

QuizMe – można wykorzystać do zabawy w sprawdzanie wiedzy z wielu dziedzin – m.in. geografii, astronomii, chemii, fizyki, języków (polskiego i obcych). To serwis pełen quizów, testów i łamigłówek.

Matlandia – dla uczniów klas 4-8. Ten serwis dostępny jest odpłatnie, roczny abonament to koszt 27 zł. Są tu rozmaite zadania dostosowane do podstawy programowej. Zaletą jest grafika i animacje.

Władcy Słów – taka Matlandia, tylko w zakresie języka polskiego. Dużo różnorodnych ćwiczeń online w ciekawej szacie graficznej. Roczny abonament to również 27 zł.

Histlandia – tego samego wydawcy, co Matlandia i Władcy Słów. 65 animowanych ćwiczeń uzupełniających z historii dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Nauka angielskiego

Arlena Witt, której kanał na YouTube subskrybuje prawie pół miliona widzów, uczy języka angielskiego – gramatyki, słówek i omijania językowych pułapek.

BBC Learning English –  brytyjska telewizja publiczna BBC przygotowała mnóstwo materiałów do nauki języka – na wielu poziomach zaawansowania. Gramatyka, słownictwo, angielski praktycznie, angielski w minutę – do wyboru, do koloru i dla każdego coś fajnego.

Anglojęzyczne (z polskimi napisami)

TEDed – bogactwo animacji na wiele różnych tematów – nauki ścisłe i przyrodnicze, filozofia, sztuka i kultura, psychologia, zdrowie i wiele innych.

BBC Ideas – skarbnica filmów dla ciekawych świata niezależnie od wieku. Krótkie filmiki, dzięki którym można poszerzyć wiedzę o świecie i mimochodem poćwiczyć angielski.

Kurzgesagt – In a Nutshell – fantastyczne animacje prezentujące tematy z dziedzin nauk takich jak astronomia, nauki o człowieku, biologia i inne.

Kids Should See This – mnóstwo sprawdzonych, bezpiecznych, ciekawych, różnorodnych filmów dla dzieci na wiele tematów. Serwis dla ciekawych świata dzieciaków, który chętnie podejrzą też rodzice. Filmy podzielono na kategorie: nauka, technologia, kosmos, zwierzęta, natura, jedzenie, DIY (zrób to sam), muzyka, sztuka, animacja.

 

https://matematykawpodstawowce.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

https://lektury.gov.pl/

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

Ponadto dla ósmoklasistów codziennie o godz. 9.00 od 16 marca  na stronie internetowej CKE https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/  zamieszczane są przykłady zestawów egzaminacyjnych do samodzielnego rozwiązywania, a po południu o godz. 15.00 zamieszczane są rozwiązania testów.

 

Drodzy Rodzice,
w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nasza szkoła zmuszona jest zmodyfikować swoją prace.
Zmieniony zostanie plan zajęć. Każdy nauczyciel założy maila do kontaktu z dziećmi oraz z Państwem. Posłuży on miedzy innymi do przesyłania materiałów, które pomogą w realizacji treści programowych i odsyłania wykonanych prac. Dodatkowo dopuszczone jest korzystanie z innych form kontaktu uzgodnionych z rodzicami i uczniami.
Niektóre zadania wyznaczone przez nauczyciela będą podlegały ocenie.

Mimo trudności i ciężkich czasów życzymy zdrowia i cierpliwości.
 
annapilkiewicz.spruda@gmail.com
wiolettaciesek.spruda@gmail.com
Jakubmetryka.spruda@gmail.com
emiliazielinska.spruda@gmail.com
jolantagoluch.spruda@gmail.com
aldonagrzyb.spruda@gmail.com
elzbietakoziel.spruda@gmail.com
katarzynaglowacka.spruda@gmail.com
annasitek.spruda@gmail.com
annakowalczyk.spruda@gmail.com
annaszymanska.spruda@gmail.com
iwonapicheta.spruda@gmail.com
katarzynagrzesik.spruda@gmail.com
grzegorzbukowski.spruda@gmail.com
agadspruda@gmail.com
 
 
POROZMAWIAJMY...
Koronawirus a dzieci
https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/zlosc-smutek-strach
https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/zlosc-smutek-strach/koronawirus-a-dzieci-porozmawiajmy-o-strachu
 
 
 
Dzień dobry 
Nie mogliśmy uczestniczyć w naszych rekolekcjach, dlatego zachęcam do udziału on-line. 
 
Internetowe rekolekcje wielkopostne dla dzieci. Zaczynamy dziś, w niedzielę,  o godz. 10:00.
 
Rekolekcje dla dzieci potrwają do wtorku włącznie. Filmiki z nauką rekolekcyjną będą umieszczane na YouTube i profilu Facebook Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży.
 
 
Rekolekcje dla młodzieży od poniedziałku do środy, też pod tym samym adresem ;)
 
Zachęcam do przekazywania dalej.
 
#rekolekcje #rekolekcjewielkopostne #skracamydystans #wdm #rekolekcjedzieci 
 
Z pamięcią i modlitwa Aldona Grzyb 
 
 
 
 
 

Zdalne nauczanie w naszej szkole

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją, czyli dwutygodniową przerwą w zajęciach lekcyjnych (przypominamy: przerwa ta nie jest czasem wolnym od nauki, a raczej wręcz przeciwnie – to czas intensywniejszej nauki w nieco innej formie w domu) chcemy poinformować, że od poniedziałku, 16 marca, na stronie szkoły w zakładce - Zdalne nauczanie zamieszczamy materiały dla uczniów poszczególnych klas do pracy
w domu. Przygotowane przez każdego nauczyciela (począwszy od klas  0 - VIII)  treści do powtórzenia będą miały różną formę (plik PDF, link do strony internetowej, e-podręcznika, platformy edukacyjnej czy po prostu informacja o tematach do powtórzenia z podręcznika czy strony i numery ćwiczeń. Prosimy więc o systematyczną pracę i przede wszystkim  o stałą kontrolę pojawiających się informacji na stronie szkoły. Apelujemy do uczniów, aby wykorzystać ten czas na naukę w domu, powtórzenia i utrwalenia wiadomości
 i przygotowanie do egzaminu. Nauczyciele i wychowawcy przesyłają do uczniów materiał do pracy w domu, ale także będą pracować z uczniami przy użyciu komunikatorów.

Prosimy rodziców, aby pomagali uczniom w zaplanowaniu nauki w domu i systematycznie sprawdzali ich pracę, motywowali do nauki i informowali o różnych programach edukacyjnych.

Wskazówki dotyczące nauki w domu można znaleźć również na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach  i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcamy do pracy – niech ten czas zostanie wykorzystany na nadrobienie zaległości, uporządkowanie i poszerzenie wiedzy.

Dyrekcja,
nauczyciele i wychowawcy

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

Ponadto dla ósmoklasistów codziennie o godz. 9.00 od 16 marca  na stronie internetowej CKE https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/  zamieszczane są przykłady zestawów egzaminacyjnych do samodzielnego rozwiązywania, a po południu o godz. 15.00 zamieszczne sa rozwiązania testów.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podtawowej w Rudzie Strawczyńskiej informuje, że od dznia 16.03.2020 do odwołania w zwiazku z pandemią koronawirusa COVID-19 , załatwianie wszelkich spraw urzędowych będzie mozliwe zdalnie na adres szkolarudastrawczynska@wp.pl, w formie telefonicznej pod numerem 41 3038022 lub bezpośrednio przez kontakt z dyrektorem szkoły pod numerem 661066945 oraz przez pozostawienie korespondencji papierowej w skrzynce podawczej pozostawioenj na oknie pokoju nauczycielskiego na zewnatrz budynku.