Świetlica szkolna

Zasady przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Każdy rodzic, który chce zgłosić dziecko do świetlicy szkolnej ma obowiązek złożyć kartę zgłoszenia: do wychowawcy, skrzynki pocztowej przy głównym wejściu, sekretariatu bądź pocztą elektroniczną na adres: szkolarudastrawczynska@wp.pl (podpisany scan wniosku)     

WYCHOWAWCY ŚWIATLICY: Grzegorz Bukowski, Tomasz Gruszczyński, Aldona Grzyb, Anna KowalczykKatarzyna Świercz - Nyk, Renata Włodarczyk,       

KARTA ZGŁOSZENIA     

ZAŁĄCZNIKI