Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej informuje, że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do klasy I i do oddziału przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie. Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i kl. I znajdują się na oknie pokoju nauczycielskiego na zewnątrz  szkoły. Informacje o wynikach rekrutacji można też uzyskać pod nr 661066945 lub mailowo aga.pg@op.pl

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej informuje, że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do klasy I i do oddziału przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie. Listy kandydatów do przyjęcia do oddziału przedszkolnego i kl. I znajdują się na oknie pokoju nauczycielskiego na zewnątrz  szkoły. Informacje o wynikach rekrutacji można też uzyskać pod nr 661066945 lub mailowo aga.pg@op.pl

 

 

Prosimy rodziców o złożenie w terminie od 17 do 20 marca woli przyjęcia dzieci
w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Oświadczenia można złożyć elektronicznie na adres szkolarudastrawczynska @wp.pl  lub do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.

 

                                                                                                                                                                                          

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2020 r. informuje, że niebawem rozpoczną się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie proszę Rodziców o dokonanie zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w terminie od 17 lutego do 28 lutego 2020 r.

1. Rodzice dzieci 6- letnich (rok urodzenia 2014 r.) mają obowiązek zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.

2. Rodzice dzieci 7-letnich (rok urodzenia 2013 r.) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Odpowiednie formularze (KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA) są do pobrania
u dyrektora szkoły lub u nauczyciela oddziału przedszkolnego albo na stronie www naszej placówki (
sprudaszkolna.net)

 

ETAPY I TERMINY:

17.02.2020 r. – 28.02.2020 r.  – przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola,

02.03.2020 r. – 06.03.2020 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

16.03.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

17.03.2020 r. – 20.03.2020 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do  przedszkola.

25.03.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą nr XVI/142/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. tzw. kryteria samorządowe

 

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2020/2021.

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/plik,20200121090709,5.pdf

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie - nadzór kuratorski/asystent rodziny

Utworzono dnia 16.03.2020, 13:18

Oświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Strawczyn

Utworzono dnia 16.03.2020, 13:16

Wniosek klasa I

Utworzono dnia 16.03.2020, 13:08

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Utworzono dnia 16.03.2020, 13:07

Wniosek przedszkole

Utworzono dnia 16.03.2020, 13:03

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Utworzono dnia 16.03.2020, 09:27

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Utworzono dnia 16.03.2020, 09:26

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Znalezione obrazy dla zapytania: szkoła pamieta"

Znalezione obrazy dla zapytania etwinning

 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa w szkole

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła bez przemocy